Pedagogisch medewerker M/V

  Branche:
  Onderwijs & Opleidingen
  Zorg & Welzijn
  Dienstverband:
  Tijdelijk
  Opleiding:
  HBO
  MBO
  Uren:
  16 - 24 uur
  24 - 32 uur

Een koppel van een HBO-opgeleide en een MBO opgeleide Pedagogisch medewerker biedt op de groep een pedagogisch en educatief klimaat, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit koppel werkt planmatig en opbrengstgericht. Een goede samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers is van groot belang, dat staat voorop. Het benutten van de talenten van de duo’s is het uitgangspunt. Je werkt vanuit gelijkwaardigheid met je collega pedagogisch medewerker op de groep

De functie;

Je bent verantwoordelijk voor de, begeleiding en verzorging van peuters. Je draagt zorg voor een veilig klimaat in de groep, zodat de peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen met een collega begeleid je de peuters zowel in groepsverband als individueel en stimuleer je hun sociale, emotionele en taalontwikkeling met gebruik van o.a. het pedagogisch voorschoolprogramma. Er wordt van je verwacht opbrengstgericht te werken, observaties uit te voeren, activiteiten voor te bereiden, het groepsproces te begeleiden en stagiaires te begeleiden. Je neemt voor een deel de taken van ouders of verzorgers over, zodat het bieden van kwaliteit, verantwoord werken en veiligheid

Functie-eisen

Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau (met specialisatie op het jonge kind) of een relevante MBO-4- opleiding. Je hebt affiniteit met peuters en ervaart het als een uitdaging om peuters te begeleiden. Je hebt didactische vaardigheden en kan planmatig werken. Naast een ondernemende en flexibele instelling beschik je over organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je hebt een kind- en servicegerichte houding, bent stressbestendig en je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Je hebt ervaring in vreedzaam werken en het werken met educatieve methode voor jonge kinderen, bijvoorbeeld Kaleidoscoop en je beschikt over een bijscholingscertificaat. Je beschikt over de Nederlandse taalvaardigheid aantoonbaar op “niveau 3-F lees- en spreekvaardigheid” en “niveau 2F schrijfvaardigheid” of bent bereid dit niveau snel te behalen.

Bedrijfsprofiel

Peuters spelenderwijs nog meer mogelijkheden bieden”, dat is waar Spelenderwijs Utrecht voor staat. Onze missie is jonge kinderen door Voorschoolse Educatie een betere startpositie te geven zodat zij zonder achterstand in de (taal-)ontwikkeling kunnen starten in groep 1 van de basisschool. Dit realiseren we door jonge kinderen een uitdagende omgeving te bieden om in te spelen en te ontwikkelen. Samenwerking met ouders is heel belangrijk. Kijk ook op www.spelenderwijsutrecht.nl.

 

Branches